Witte Weekblad
7 februari 2007

Gemeente kapt zieke kastanjes
De gemeente gaat dit jaar ongeveer vierhonderd zieke kastanjebomen kappen. De zogenaamde wilde kastanjes hebben het zwaar in Nederland. Sinds 2005 zijn er aantastingen bekend, maar nog altijd is er geen remedie gevonden tegen de kastanjeziekte, die circa negentig procent van de kastanjebomen in Alphen aan den Rijn heeft aangetast.

De bomen verzwakken en gaan binnen enkele jaren dood. Hier is nog weinig tegen te doen, behalve in de gaten houden hoe de ziekte zich ontwikkeld en voorkomen dat zich gevaarlijke situaties voordoen. Bijvoorbeeld voorkomen dat er takken of bomen vallen. Omdat ongeveer zeventig van deze kastanjebomen eigenlijk beschermd zijn, start binnenkort een procedure voor het verkrijgen van een kapvergunning.

Zorgen om bomen
De laatste jaren zijn er onverklaarbare boomaantastingen waargenomen, die op vele plekken te zien zijn bij kastanjebomen, maar ook bijna alle andere soorten bomen. Ook dit baart de gemeente zorgen. Ondanks dat de aantastingen op dit moment géén boomsterfte tot gevolg hebben, zijn op veel bomen bastaantastingen, scheuren en/of bulten te zien. De aangetaste bomen staan in wijken, op particuliere terreinen en in de openbare parken en langs de weg.

Oorzaak:onbekend De universiteit van Wageningen heeft nog geen duidelijke oorzaak gevonden voor de overige boomaantastingen. De gemeente Alphen aan den Rijn wil samen met andere gemeenten het onderzoek naar deze verschijnselen voortzetten.

Terug naar de hoofdpagina