Beschrijving Boomaantastingen

Beschrijving bastknobbels

Beschrijving bladschade

Beschrijving bastbloeding

Beschrijving bastdegeneratie

Beschrijving bladschade

Beschrijving bastlijnen

Beschrijving groeiafwijkingen

Beschrijving harsblaasjes

Bastscheuren

De extreme toename van bastscheuren bij loofbomen in het stedelijke gebied is verontrustend en niet te verklaren. Door een onbekende factor treedt celdood op. Bastscheuren ontstaan als gevolg van bastnecrose net zoals bastlijnen ontstaan. Bastscheuren komen het meest voor op de boomstam maar ook wel op gesteltakken. Het scheuren, bloeden en ontstaan van bastknobbels op de bast is ook kenmerk van de Kastanjeziekte.

In de boombast kunnen scheuren ontstaan door verzwakking, uitdroging, vorst, zonnebrand of extreme groei. Echter, onderzoek heeft uitgewezen dat de bastscheuren die op deze site worden beschreven niet tot deze typen van bastscheuren kunnen worden gerekend.

Circa 10 % van de bomen in het stedelijke gebied vertonen bastlijnen of bastscheuren. Zonder dat hier een wetenschappelijke verklaring voor kan worden gegeven. In bosgebieden, duingebieden, kwekerijen en andere gebieden buiten de invloed van het stedelijke milieu worden geen of nauwelijks bastscheuren aangetroffen. De invloed van externe factoren op de gezondheid van de boom moet worden onderzocht. Alleen dan kunnen de gevolgen worden ingeschat.

Door het afsterven van de buitenste cellagen van de bast en het daardoor ontstaan van bastscheuren kunnen ziekteverwekkers de boom binnen dringen. Het gevolg hiervan is vitaliteitafname en economische schade.

Terug naar de beginpagina