Beschrijving boomaantastingen

Beschrijving bastknobbels

Beschrijving bastbloeding

Beschrijving bastscheuren

Beschrijving bastdegeneratie

Beschrijving bladschade

Beschrijving bastlijnen

Beschrijving groeiafwijkingen

Beschrijving harsblaasjes

Bladschade

Bladschade is een van de meest opvallende aantastingen maar kan vele oorzaken hebben. Toch moet ook deze aantasting gemonitoord worden als hij voorkomt in combinatie met een van de andere aantastingen. Vaak kan bladschade in combinatie met de eerder beschreven onbekende aantastingen worden gerekend tot niet te verklaren boomaantastingen. Verbranding of reductie van het blad als gevolg van droogte, verbranding, vraat of een slechte water- of zuurstof huishouding zijn bekend. Ook het ontbreken van bodemstoffen of het overmatig aanwezig zijn van bodemstoffen of toxische stoffen kan lijden tot bladschade. Het is ook bekend dat bladschade kan ook optreden onder invloed van externe factoren zoals een verminderde luchtkwaliteit of “zure” regen en stralingsschade.

Vooral in 2007 is er sprake van een explosieve toename van bladverbranding, vergeling en verdroging van het blad bij vele bomen en heesters. Al in augustus verkleuren bladeren van de Linde en Kardinaalsmuts. Terwijl andere boomsoorten, zoals iep en wilg juist veel langer hun blad vasthouden.

Ook na veel onderzoek is geen verklaring gevonden voor dit onbekende fenomeen. Externe oorzaken die verband houden met recente ontwikkelingen in het stedelijke milieu kunnen verband houden met deze aantasting. Bladschade lijdt verminderde vitaliteit.

terug naar de beginpagina