Beschrijving Boomaantastingen

Beschrijving bastknobbels

Beschrijving bladschade

Beschrijving bastscheuren

Beschrijving bastdegeneratie

Beschrijving bastlijnen

Beschrijving groeiafwijkingen

Beschrijving harsblaasjes

Beschrijving bastbloeding

Bastbloeding

Bastbloedingen komen voor op veel boomsoorten. Bloeding komt voor bij zowel jonge als oudere bomen. Uit de bruine vlekken op de stam of uit bastscheuren stroomt een stroperige bruin/zwarte substantie. Bij onder andere esdoorn, eik en beuk was bekend dat er bloedingen voorkwam. Als oorzaak is hiervoor Phytophthora ramorum ook wel Sudden Oak Death genoemd.

Bastbloeding is de laatste tijd erg in het nieuws door de Kastanjeziekte. In Nederland is zon 50% van alle Paardenkastanjes aangetast. In tegenstelling tot allerlei berichtgeving is er geen genezing hiervan mogelijk. Natuurlijk kunnen bodemverbetering of toevoegingen aan de boom de ziekte vertragen. Maar Kastanjeziekte is een degenererende ziekte die de levensduur van de Paardenkastanje drastisch verkort.

De verklaring voor de enorme expansie van bloeding bij de Paardenkastanjeboom is onbekend. Ook hier moet rekening worden gehouden met de invloeden van het stedelijke milieu. In duingebieden en in bosgebieden komen duidelijk minder tot geen aangetaste bomen voor!

Eind 2006 is er door de Plantenziektekundige Dienst bij diverse boomsoorten (andere boomsoorten dan Paardenkastanje) uit geheel Nederland onderzoek gedaan naar bloedingverschijnselen. Ondanks de 80 genomen monsters werd in geen enkel geval een oorzaak van deze bloedingen gevonden. Geen bacterie, geen virus of schimmel werd aangetroffen.

Bloedende bomen hebben een mindere vitaliteit waardoor hun vitaliteit afneemt. Ziekteverwekkers kunnen gemakkelijk binnentreden. Uiteindelijk neemt de sterkte van het hout dusdanig af dat er gevaar ontstaat voor tak- en stambreuk. Kastanjeziekte lijdt tot economische schade.

Terug naar de beginpagina