Beschrijving boomaantastingen

Beschrijving bastknobbels

Beschrijving bastbloeding

Beschrijving bastscheuren

Beschrijving bastdegeneratie

Beschrijving bladschade

Beschrijving bastlijnen

Beschrijving groeiafwijkingen

Beschrijving harsblaasjes

Bastlijnen

Een van de nieuwste onbekende aantastingen is het ontstaan van dunnen witte lijnen op de boombast. In 2008 werden de eerste aangetaste bomen ontdekt. De dunne witte lijnen tekenen zich meestal verticaal maar soms ook meer horizontaal af op de boombast. Vaak worden ter plaatse van bastlijnen ook ernstigere kwetsuren aangetroffen. Bastlijnen zijn dan overgegaan in bastscheuren. Het ontstaan van bastlijnen op de boombast van naald- en loofbomen is op dit moment niet te verklaren, er is geen wetenschappelijke verklaring gevonden. Vaak komen zij voor in combinatie met andere aantastingen zoals bastbloeding, bastknobbels en bastscheuren.

In bossen, duingebieden en op kwekerijen komen worden veel minder bomen aangetroffen met bastlijnen. Dat maakt het waarschijnlijk dat het ontstaan van bastlijnen samenhangt met de invloed van externe omstandigheden in het stedelijke milieu. Onderzoek naar deze invloeden moet uitwijzen wat de gevolgen zijn voor de boom.

De buitenste weefsellagen necrotiseren (sterven af), hierdoor ontstaan witte lijnen die vaak met drie of vijf lijnen op gelijkmatige afstand van elkaar voorkomen. Door het afsterven van de buitenste cellagen kan er geen dilatatie optreden (dikte groei). Hierdoor ontstaat scheurvorming. Uiteindelijk zullen ziektemakers binnentreden en degenereert de boombast. Het gevolg is vitaliteitafname en economische schade.

terug naar de beginpagina