Beschrijvingen boomaantastingen

Beschrijving bastknobbels

Beschrijving bladschade

Beschrijving bastbloeding

Beschrijving bastscheuren

Beschrijving bastdegeneratie

Beschrijving bastlijnen

Beschrijving groeiafwijkingen

Beschrijving harsblaasjes

Groeiafwijkingen

Een ander nieuw fenomeen is het warrig uitgroeien van takken in de boomkroon. Normaliter groeien takken fototropisch, ofwel naar het licht toe. Tegenwoordig treffen we in het stedelijke gebied veel bomen aan met niet fototropische takgroei. Zowel bij loof- als naaldbomen. De takken vertonen golvende bewegingen en groeien soms zelfs naar beneden in plaats van naar boven. Er is sprake van groeiverstoring op celniveau.

De oorzaak van dit niet fototropisch groeien is onbekend maar ook hierbij wordt gedacht aan invloed van recente veranderingen in het stedelijke milieu. Het is wel bekend dat het aardmagnetisme invloed heeft op de groeiwijze van boomtakken. Of bijvoorbeeld elektromagnetisme invloed die veroorzaakt worden door de mobiletelefonie invloed heeft op de takgroei moet worden onderzocht. Ook de invloed van zogenaamde fijnestofdeeltjes die vrijkomen bij verbrandingsprocessen zijn nog niet onderzocht. Uit monitoring van aangetaste bomen blijkt dat naast de warrige takgroei ook vaak bastlijnen en bastknobbels voorkomt.

De be´nvloeding van de boom op celniveau is zorgelijk. De gevolgen van niet fototropische groei is nog onbekend maar moet worden onderzocht.

terug naar de beginpagina