Beschrijving boomaantastingen

Beschrijving bastknobbels

Beschrijving bladschade

Beschrijving bastbloeding

Beschrijving bastscheuren

Beschrijving bastlijnen

Beschrijving bastlijnen

Beschrijving groeiafwijkingen

Beschrijving harsblaasjes

Bastdegeneratie

Steeds vaker veranderen de uiterlijke kenmerken van de boomstam. Er is sprake van degeneratie van de boombast. De karakteristieken zoals de stamkleur, schorskleur en textuur veranderen door invloeden van buitenaf. Dit verschijnsel wordt vooral bij loofbomen in het stedelijk gebied waargenomen. Het extreem aangroeien van de boomstam met algen en korstmossen of het juist uitblijven van enige aangroei is ondanks veel onderzoek niet verklaard. Schimmels en andere biologische ziekteverwekkers krijgen kans de boom binnen te dringen. Celnecrose manifesteert zich soms als donkere plekken, of als verkleuring, door verkurking of met het open barsten van het bastweefsel.

Ongeveer 5 % van de loofbomen in het stedelijke milieu is op dit moment aangetast. Een biologische oorzaak van bastdegeneratie is door wetenschappelijk onderzoek uitgesloten. Onderzoek naar de invloeden van externe factoren moet uitwijzen wat de gevolgen zijn van dit fenomeen.

Afwijkende celdifferentiatie in de buitenste cellagen van de bast leidt tot ontsiering en afsterven van de boombast. Ziekteverwekkers kunnen binnentreden waardoor de vitaliteit van de boom afneemt. Degeneratie van de boombast leidt tot economische schade.

Terug naar de beginpagina